Πώς να εγκαταστήσετε το Ubuntu στο Samsung Galaxy Tab

Υπάρχουν κάποιες καλές ειδήσεις για όλους τους οπαδούς του Ubuntu που κατέχουν ένα Samsung Galaxy Tab. Τώρα μπορείτε να εγκαταστήσετε το Ubuntu στην καρτέλα Samsung Galaxy Tab χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο χρήσης